Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Image Fusion за спинални процедури

Обща информация

При стартиране на спинален работен поток можете да избирате между:

  • Image Fusion

  • Curvature Correction Spine

Образите се сливат заедно на база на анатомични структури, които са общи за двата набора от образи.

Целта е да се прегледа качеството на резултатите от сливането и да се одобри сливането, ако е задоволително. Сливането се записва чрез избиране на Done.

Предупреждение

Оформление на спинален екранПояснение

Аксиални, коронални и сагитални реконструкции като преглед на текущия резултат.

Селектор на аксиален, коронален и сагитален изгледи.

Зоната на интерес (ROI) се визуализира като пунктирана линия в основния изглед и ACS реконструкциите .

Слятата в момента двойка се визуализира като припокриване, което също може да се прегледа в рамките на ACS реконструкциите .

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27