Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Как се използва смесване с еластична деформацияСтъпка

1.

Изберете Blending и преместете плъзгача наляво или надясно през зоната за изглед с мишката (или пръст за сензорните екрани), за да регулирате смесения образ.

2.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

3.

Анализирайте зоната на деформация, като превключвате и сравнявате набора от образи Original с коригирания.

4.

Прегледайте и приемете резултата, ако е задоволителен.

5.

Изберете Done, когато е готово.

Коригираният набор от образи се записва за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27