Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Как се извършва ръчно сливанеСтъпка

1.

Изберете Adjust от лентата с инструменти.

2.

Преместете образа, като плъзнете контролата за преместване , докато образът в кехлибарено се позиционира подходящо.

3.

Завъртете образа, като изберете и завъртите кръга с пунктираната линия , докато образът в кехлибарено се позиционира подходящо.

4.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен . Ръчно регулираният резултат може да се запише като сливане за текущата двойка.

5.

Изберете Done, когато е готово.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27