Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Използване на Fusion Tree и смяна на двойките за сливане

Обща информация

Image Fusion изгражда мрежа от двойки за сливане, базирана на свойства на образите (напр. време на заснемане, модалност на изобразяване, пространствена резолюция и т.н.).

Активирането на менюто Data на раздела Fusion Tree ви предоставя общ преглед на текущата двойка, която се преглежда, и другите налични двойки.

Две различни функционалности са налични в рамките на менюто Fusion Tree:

  • Смяна на сдвояването ръчно с помощта на Edit

  • Промяна на ориентацията на дисплея на някои набори от образи с помощта на Align

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27