Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Image Fusion за краниални процедури

Обща информация

При стартиране на краниален работен поток можете да избирате между:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Образите се сливат на база на общи анатомични структури, видими в двата набора от образи.

Целта е да се прегледа качеството на резултатите от сливането и да се одобри сливането, ако е задоволително. Сливането се записва чрез избиране на Done.

Предупреждение

Оформление на краниалния екранПояснение

Аксиални, коронални и сагитални реконструкции като преглед на текущия резултат.

Селектор на аксиален, коронален и сагитален изгледи.

Зоната на интерес (ROI), използвана за твърдо сливане, се визуализира като пунктирана линия в основния изглед и ACS реконструкциите .

Текущата слята двойка се визуализира като припокриване, което също може да се прегледа в рамките на ACS реконструкциите .

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27