Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Регулиране на ROI (Зона на интерес)

Обща информация

Използвайте функциите за регулиране, за да регулирате зоната на сливането, за да включите всички релевантни структури за лечение.

Извършването на сливане на образи на ръчно дефинирана ROI (зона на интерес) ограничава алгоритъма на сливане до ROI зоната. Тя позволява по-висока точност на сливането в ограничена пространствена област.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27