Cranial Navigation System Navigation

Съдържание

Въведение

ОбосновкаПравилната настройка на системата е необходима, за да се позволи точна навигация. Настройте системата така, че да не затруднява хирурга, и позиционирайте пациента внимателно. Уверете се, че главата на пациента е надеждно прикрепена в държача за глава.

Регистрирайте пациента в желаната позиция за операция, тъй като всяко движение на главата на пациента след регистрацията намалява точността на навигацията.

  • Ако главата на пациента се премести, но съответната позиция на референтната установка остане същата (напр. операционната маса се премести), потвърдете точността.
  • Ако главата на пациента се премести по отношение на референтна установка (напр препозициониране на главата на пациента в държача за глава, преместващо референтна установка), извършете отново регистрацията.
Арт. №: 60919-93BG

Дата на издаване: 2020-04-02