Система Cirq

Съдържание

Редакция: 1.3

За хардуера

Позициониращо рамо Medineering

За допълнителна информация относно следните теми за позициониращото рамо Medineering направете справка с инструкциите за употреба на производителя:

  • Спецификации на рамото
  • Инструкции за почистване и дезинфекция
  • Инструкции за изхвърляне

Повторяема употреба

Позициониращото рамо Medineering може да изисква от потребителя да провежда поддръжка и повторяемо тестване. За допълнителна информация направете справка с инструкциите за употреба на производителя.

Аксесоари за Cirq

Модулът на държача за инструмент Cirq, Държачът за инструмент Cirq за спинално пробиване и съответните хирургически инструменти са аксесоари на Cirq.

Хирургическите инструменти се считат за контактни части съгласно IEC 60601-1:25+A1:2012.

Арт. №: 60919-85BG

Дата на издаване: 2019-12-12