Как да идентифицирате своя продукт

За хардуер

Името на продукта може да се намери върху етикета на устройството.

За софтуер

Намерете името и версията на вашия продукт на Brainlab, като изпълните следните стъпки:

1. Натиснете или щракнете върху логото Brainlab в софтуера (долу вдясно).  Отваря се диалогов прозорец.

2. Отбележете си името на софтуера и номера на версията от диалоговия прозорец. Трябва да имате предвид първите две цифри от версията, за да намерите правилното ръководство за потребителя.

3. Въведете тези данни в полето за търсене в този сайт.
По подразбиране се показва последната версия. Ако имате по-ранна версия на софтуера, щракнете върху падащото меню, за да видите дали е налична.