Ultrasound Navigation

Innehållsförteckning

Inställning av monitorn och kameran

Innan du börjarSysteminställningen varierar beroende på vilket system som används och vilken typ av procedur som ska utföras. Tänk på följande:

  • Kameran och monitorn får inte begränsa kirurgen under operationen.
  • Kameran måste ha en tydlig vy av referensanordningen och instrumenten under hela ingreppet, inklusive alla registrerings- och navigeringsprocedurer.
  • Placera kameran på korrekt sätt innan du påbörjar ingreppet. Undvika större förändringar av kamerans position under ett ingrepp.
Art. nr 60917-78SV

Utgivningsdatum: 2019-01-31