Trajectory Planning

Innehållsförteckning

Komma igång

Komma igång med Trajectory PlanningTrajectory Planning är en medicinsk utrustningskonfiguration baserad på programvaran Trajectory som tillhandahåller nödvändiga huvudfunktioner ägnade åt planering av banor.

Du kan planera möjliga banor för de kirurgiska instrumenten på de scannade bilderna med programvaran Trajectory.

Art. nr 60919-57SV

Utfärdandedatum: 2019-05-09