Spine & Trauma 3D Navigation

Komma igång

Bakgrund

Spine & Trauma 3D Navigation gör det möjligt att navigera instrument med användning av Spine & Trauma Navigation System.

Välja instrument

Instrument som kalibrerats i Instrument Selection läses in för användning med Spine & Trauma 3D Navigation.

Installation i operationssalen

Referensanordningen måste hela tiden vara synlig för kameran under registrering och navigering, annars är spårning inte möjligt.

Varning
Art. nr 60919-87SV

Utfärdandedatum: 2020-01-23