Spine SRS

Innehållsförteckning

Datasæt

Scanningskrav

Se Brainlabs scanningsprotokol.

Denne software læser og indlæser kun godkendte og gyldige omregningstabeller for Hounsfield-enhed til elektrondensitet (HU til ED). Anvendte omregningstabeller for HU til ED kan kun oprettes og godkendes i Physics Administration.

Hvis scannerens HU-skala overstiger 12 bit (-1.024 til +3.071), bliver de højeste værdier afkortet:

  • Værdier < -1.024 bliver afkortet til -1.024

  • Værdier > 3.071 bliver afkortet til 3.071

CT-billedskaleringen skal verificeres for patientbehandling, da der kun understøttes ikke-lokaliserede data.

Import- og eksportbegrænsninger

Det er kun datasæt med en maksimal længde på 1.000 mm og mindre end 400 skiver, der kan importeres eller eksporteres.

Overlappende objekter

Hvis objekter overlapper, bestemmer objektet med den højeste HU-værdi HU-værdien for den krydsende volumen.

Sikkerhedsovervejelser

Advarsel
Advarsel
Advarsel
Advarsel
Advarsel
Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04