Spine SRS

Innehållsförteckning

xBrainConverter-arbejdsgang for ibrugtagning

Trin

1.

Kopier xBrain-dataene til en udvalgt placering til gennemgang med Patient Selection (der henvises til Softwarebrugervejledning for Patient Data Manager).

xBrain-indholdet vil blive detekteret, og konvertering vil blive udført automatisk.

2.

Vælg de konverterede data.

Det konverterede indhold skal opfylde kravene til forudgående planlægning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan indholdet rettes i xBrain-applikationer eller i nogle tilfælde ved hjælp af Elements til forudgående planlægning.

3.

Start softwaren, og opret behandlingsplanen igen.

4.

Vælg Patient Specific QA for at kortlægge planen på et fantom med henblik på ibrugtagning.

5.

Eksporter planen til fantombestråling.

Der henvises til Softwarebrugervejledning til RT QA.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04