Spine SRS

Innehållsförteckning

Arbejdsgang for koronaalgoritme

Trinnene i koronaalgoritmen er beskrevet i følgende tabel. Som beskrevet ovenfor kan mængden af dækningsreduktion og derfor koronaen i visse tilfælde blive opdateret flere gange i løbet af optimeringen.

Trin

1.

Desired Coverage Volume for PTV’et bruges til at normalisere behandlingsplanen.

2.

OAR-restriktionen for Most Important OAR er indstillet til Strict og overskrides.

3.

PTV-dækning reduceres på baggrund af mængden af overtrædelse.

4.

Denne reducerede dækning oversættes til en koronaradius.

5.

Volumenelementer i PTV’et, som er dækket af koronaen, markeres som ”skal ofres”.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04