Spine SRS

Innehållsförteckning

Anvendelse af systemet

Indikationer for anvendelse/tilsigtet brug

RT Elements er applikationer til planlægning af strålebehandling til brug i forbindelse med stereotaktisk, konformal, computerplanlagt, lineær accelerator-baseret strålebehandling af kranielle, hoved- og hals- samt ekstrakranielle læsioner.

Tilsigtet brugerprofil

De tilsigtede brugere er medicinsk personale, som udfører strålebehandlingsplanlægning (hospitalsfysikere, stråleonkologer, doseringseksperter, læger osv.).

Miljø

Computerhardwaren er beregnet til brug i et hospitalsmiljø (f.eks. klinisk planlægningskontor). Generelle forordninger og standarder som f.eks. IEC 60601-1 og IEC 60950 skal overholdes af hospitalet, dvs. kun dele, som opfylder de gældende standarder kan anvendes i hospitalsmiljøet.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04