Spine SRS

Innehållsförteckning

Layouts

Vælg Data for at åbne menuen Layouts og skifte mellem visninger af layouts.

Layout

Beskrivelse


Overview viser følgende:

 • Venstre side: Tabellen Plan Analysis

 • Aksiale, koronale og sagittale skivevisninger

 • DVH: Dosisvolumenhistogrammet for det aktuelt valgte objekt

 • Nederst til højre: Udskifteligt billedsæt, der viser en aksial, koronal eller sagittal skivevisning3D View viser følgende:

 • DVH: Dosisvolumenhistogrammet for det aktuelt valgte objekt

 • Dose Surface: Viser dosisoverfladegrænsefladen mellem det mest kritiske OAR og PTV’et for at foretage en volumetrisk undersøgelse af dosisnedgangen. Gør det muligt at gennemse dosisfordelingen for det vigtigste OAR og PTV på disses modstillede 3D-overflader.

 • Beam’s Eye View: Viser MLC-formen for hvert kontrolpunkt for den valgte bue.

 • 3D-buevisning: Viser først buerne som defineret i Clinical Protocol Editor på en 3D-visning af PTV’et og omkringliggende OAR’er. Buerne opdateres efter hver beregning.Beam’s Eye View viser følgende:

 • 3D-buevisning: Viser først buerne som defineret i Clinical Protocol Editor på en 3D-visning af PTV’et og omkringliggende OAR’er. Buerne opdateres efter hver beregning.

 • Beam’s Eye View: Viser MLC’erne ved ligeligt fordelte gantry-vinkler for den valgte bue. Ændr buen i 3D-buevisningen.Gallery View viser følgende:

 • Venstre side: Tabellen Plan Analysis

 • Skiver vist side om side for hurtigt at kunne rulle eller stryge

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04