Spine SRS

Innehållsförteckning

Protokolskabelon

”Tumor” i tabellen nedenfor henviser til:

 • PTV, hvis der ikke er noget tilgængeligt boost-objekt
 • PTV – boost, hvis der er et tilgængeligt boost-objekt
VariabelBeskrivelse

Type

Definerer typen og protokollen og softwareversionen.

Name

Definerer protokolnavnet.

Purpose

Definerer protokollens formål.

Demo: Protokollen er kun til demoformål. Ikke til klinisk brug.

Clinical Use: Protokollen er egnet til klinisk brug.

Prescription

Fractions

Indtast antallet af fraktioner til behandling.

Prescription/Coverage Dose (Gy)

Indtast ordinations-/dækningsdosen. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Indtast den procentdel af en tumorvolumen, som ideelt skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.

Tolerated Coverage Volume (%)

Indtast den minimalt tolererede procentdel af en tumorvolumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Indtast den absolutte maksimale/ønskede dosisrestriktion, eller efterlad tom. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.

Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet, skal ordinations-/dækningsdosen for tumoren være 50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter.

Denne værdi skal være ≤ den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for boost-objektet (se Boost nedenfor).

 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = falsk: Denne indstilling er valgfri og indstillet som den maksimale dosisrestriktion.
 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = sand: Denne indstilling er påkrævet og indstillet som den ønskede dosisrestriktion.

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen. Denne værdi skal være mellem 0-50 %.

 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = falsk: Denne indstilling er indstillet som den maksimale dosisrestriktion.
 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = sand: Denne indstilling er indstillet som den ønskede dosisrestriktion.

Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%)

Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikke-SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisrestriktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem 0-10 %.

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for tumorvolumenen. Den ønskede dosisrestriktion behandles som et ordinationspunkt, der skal nås.

False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for tumorvolumenen. Algoritmen forsøger ikke at overstige den maksimale dosisrestriktion.

Boost

Use for Normalization

True: Algoritmen bruger boost-objektet til normalisering.

False: Algoritmen bruger PTV – boost til normalisering.

Prescription/Coverage Dose (Gy)Indtast den samlede dosis, der skal anvendes til boostet.

Hvis PTV – boost f.eks. skal modtage 15 Gy, og boost modtager yderligere 3 Gy, er den samlede dosis 18 Gy. Denne værdi skal være mellem 1-99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Indtast den procentdel af en boost-volumen, som ideelt skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.

Tolerated Coverage Volume (%)Indtast den minimalt tolererede procentdel af en boost-volumen, som skal dækkes af dosen under behandlingen. Denne værdi skal være mellem 50-99,9 %.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis, der skal anvendes til boostet, eller efterlad tom. Denne værdi skal være mellem 1-99,9 Gy.

Hvis den maksimale/ønskede dosisrestriktion er angivet for boost-objektet, skal ordinations-/dækningsdosen for boost-objektet være 50-100 % af den maksimale/ønskede dosisrestriktionsdosis for at sikre, at % IDL er mellem 50-100 %, og ellers vil ordinations-/dækningsdosen blive tilpasset herefter.

 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = falsk: Denne indstilling er valgfri og indstillet som den maksimale dosisrestriktion.
 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = sand: Denne indstilling er påkrævet og indstillet som den ønskede dosisrestriktion.

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Indtast den maksimale/ønskede dosisrestriktionsvolumen. Denne værdi skal være mellem 0-50 %.

 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = falsk: Denne indstilling er indstillet som den maksimale dosisrestriktion.
 • Hvis SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = sand: Denne indstilling er indstillet som den ønskede dosisrestriktion.
Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%)Indtast den tolererede afvigelse fra de maksimale (for ikke-SRS-ordination) eller ønskede (for SRS-ordination) dosisrestriktioner. Denne værdi påvirker de farvede symboler i plananalysetabellen. Denne værdi skal være mellem 0-10 %.

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

True: Aktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen inhomogent inden for boost-volumenen. Den ønskede dosisrestriktion behandles som en del af ordinationen.

False: Deaktiver tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmen forsøger at fordele dosen homogent inden for boost-volumenen. Algoritmen forsøger ikke at overstige den maksimale dosisrestriktion.

Vigtigste OAR

Indtast organtypen for det vigtigste OAR. Navnet skal passe til et element i OAR Constraints (Value List).

OAR Constraints (Value List)

Opret en liste over OAR’er og deres restriktionsoplysninger.

Definer for hvert OAR:

 • Den organ-Type, der passer til Type i Object Management

 • En tolereret dosisafvigelse
 • En maksimal dosisrestriktion

 • Op til fire dosisrestriktionspunkter

Dosisdisplay

Highlight Dose (Gy)

Indtast standardværdien i Gy for det justerbare fremhævningsfelt i funktionen Dose Display. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.

Show Half Prescription

Vælg at aktivere eller deaktivere den halve ordinationsværdi i funktionen Dose Display.

True: Aktiver den halve ordinationsværdi.

False: Deaktiver den halve ordinationsværdi (standard).

Show Maximum Limit

Vælg at aktivere eller deaktivere den maksimale dosisgrænse.

True: Aktiver den maksimale dosisgrænse.

False: Deaktiver den maksimale dosisgrænse.

Maximum Limit (%)

Indtast den maksimale dosisgrænse i forhold til ordinations-/dækningsdosen (%), som skal vises i funktionen Dose Display i applikationerne. Denne værdi skal være mellem 100-200 %.

Show Absolute Dose

Vælg for at vise absolutte eller relative dosisværdier i dosissignaturforklaringen som standard. Denne indstilling kan ændres i softwaren ved at dobbeltklikke på dosissignaturforklaringen.

True: Vis den absolutte dosis.

False: Vis den relative dosis.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1…

Funktionen Dose Display i henhold til brugerens behov.

Maksimum: 3 værdier.

Dose (Gy)

Indtast dosen (Gy) for hver dosislinje. Denne værdi skal være mellem 1,0-99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm)

Indtast gitteropløsningen Denne værdi skal være mellem 1,0-4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution (mm)

Indtast den rumlige Monte Carlo-opløsning. Denne værdi skal være mellem 1,0-4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncertainty during VMAT optimization (%)

Indsat den statistiske Monte Carlo-usikkerhed under VMAT-optimering. Denne værdi skal være mellem 1,0-8,0 %.

Monte Carlo Statistical Uncertainty for final forward dose calculation (%)

Indtast den statistiske Monte Carlo-usikkerhed for endelig fremadrettet dosisberegning. Denne værdi skal være mellem 1,0-8,0 %.

Monte Carlo Dose Result TypeDer findes to Monte Carlo-dosisresultattyper:

 • Dose to water
 • Dose to medium
Advarsel

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04