Spine SRS

Innehållsförteckning

Dosismodulering

Sådan varierer algoritmen dosismoduleringenVMAT-optimeringen kan udnytte behandlingsmaskinens (eller den lineære accelerators) formåen til at ændre mængden af leverede overvågningsenheder langs forskellige segmenter af buen ved at variere en af følgende:

  • Dosishastigheden (overvågningsenheder pr. minut)

  • Gantry-hastigheden (gantry-bevægelse pr. minut)

Dette er ud over moduleringen forårsaget ved flytning af MLC-bladene.

Typer af dosismoduleringDe specifikke opsætninger af lineær accelerator og R&V bestemmer, hvilken slags modulering der bruges. Der er tre typer af dosismodulering:

TypeBeskrivelse
Ingen dosismodulering: Konstant dosishastighed og konstant gantry-hastighed
  • Dosishastighed kun fra listen over dosishastigheder eller

  • En hvilken som helst dosishastighed mellem min. og maks. på dosishastighedslisten

Dosismodulering: Variabel dosishastighed og konstant gantry-hastighed
  • Dosishastigheder kun fra listen over dosishastigheder eller

  • Alle dosishastigheder mellem min. og maks. på dosishastighedslisten

Dosismodulering: Variabel dosishastighed og variabel gantry-hastighed
  • Alle dosishastigheder mellem min. og maks. på dosishastighedslisten

Hvis der benyttes dosishastighedsmodulering, er der ingen grænse for, hvor meget dosishastigheden kan ændre sig mellem kontrolpunkter. Hvis der benyttes gantry-hastighedsmodulering, er der imidlertid en grænse for, hvor meget gantry-hastigheden kan ændre sig mellem kontrolpunkter. Physics Administration gør det muligt at konfigurere den lineære accelerators formåen.

Detaljerede oplysninger

Den behandlingsplan, der resulterer fra en VMAT-optimering, angiver ikke dosishastigheden og/eller gantry-hastigheden for individuelle kontrolpunkter, men angiver i stedet, hvor mange overvågningsenheder, der skal leveres mellem på hinanden følgende kontrolpunkter. Det er op til den lineære accelerator at beslutte, hvordan den faktisk skal levere antallet af anmodede overvågningsenheder, ved at variere dosishastigheden og/eller gantry-hastigheden. Det er ikke desto mindre vigtigt at angive den korrekte formåen i Physics Administration for at kunne producere behandlingsplaner, som vellykket kan leveres af den lineære accelerator. Dette skyldes, at visse maskinbegrænsninger (f.eks. de maksimale ændringer af gantry-hastigheden mellem kontrolpunkter) skal være kendte, når behandlingsplanen oprettes.

Når der leveres en bue, forsøger behandlingsmaskinen altid at finde (inden for grænserne for maskinens formåen) en kombination af dosishastighed og gantry-hastighed, som resulterer i den hurtigst mulige behandling af det givne antal overvågningsenheder. For maskiner, der er i stand til at variere både dosishastigheden og gantry-hastigheden, betyder dette, at maskinen enten bruger den maksimale dosishastighed eller den maksimale gantry-hastighed for hvert segment mellem to på hinanden følgende kontrolpunkter.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04