Spine SRS

Innehållsförteckning

Monte Carlo-optimering

Baggrund

VMAT-optimeringen benytter to metoder til beregning af doser på en indbyrdes forbundet måde:

  • En småstråle-baseret omtrentlig dosisberegning for høj hastighed

  • En fremadrettet dosisberegning for høj nøjagtighed

De fleste af de nøjagtige dosisberegninger under optimeringen udføres med den omtrentlige dosisberegning. Den fremadrettede dosisberegning bruges dog til korrektion af dosisværdierne fra den omtrentlige dosisberegning (ved lineær skalering). Dette muliggør, med begrænsninger, samtidigt den bedste hastighed og nøjagtighed. Derfor er doserne under optimering altid en hybrid af den omtrentlige dosisberegning og den fremadrettede dosisberegning.

Til/fra-knap for Monte CarloTil/fra-knappen for Monte Carlo tjener to formål:

  1. At skifte dosisvisningen fra Pencil Beam– til Monte Carlo-tilstand (og omvendt). Derved kan enhver synlig dosis (ACS-visninger, DVH, risikoanalysetabel, 3D-dosisdisplays) beregnes med én af de to dosismaskiner. Når der trykkes på til/fra-knappen, genberegnes dosisfordelingen kun for den eksisterende behandlingsplan med enten Pencil Beam eller Monte Carlo, og den aktuelle behandlingsplan bliver ikke (gen-)optimeret.

  2. At slå den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning VMAT-optimering, til eller fra. Når der køres VMAT-optimering, er følgende derfor sandt (tiderne i parenteser angiver den typiske tid for én dosisberegning):

    • Monte Carlo slået fra: Småstråle-baseret omtrentlig dosis (~ 1 msek.) og Pencil Beam fremadrettet dosis (~ 1 sek.)

    • Monte Carlo slået til: Småstråle-baseret omtrentlig dosis (~ 1 msek.) og Monte Carlo fremadrettet dosis (~ 1 min.)

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04