Spine SRS

Innehållsförteckning

Sådan importeres kliniske skabelonværdier

Trin

1.

Åbn en skabelonfil fra den aktuelle mappe kaldet Examples_x.x (”x.x” henviser til den aktuelle softwareversion).

Softwareversionen af en skabelonfil vises ved siden af parameteren Type.

2.

Skift visningstilstanden til Adjustment.

3.

Vælg importikonet.

4.

Find og importer den fil, der blev redigeret i den tidligere softwareversion.

De importerede værdier er markeret med kommentarer, der angiver værdiens oprindelse.

5.

Skift navnet i skabelonfilen, og gem filen under det foreslåede navn i mappen for den tilsvarende version x.x (”x.x” henviser til den nye softwareversion).

6.

Efter import skal de importerede og ikke-importerede værdier kontrolleres for sandsynlighed og redigeres, hvis det er nødvendigt. Tag hensyn til følgende:

 • Kun værdier, der kan ændres i den aktuelle visningstilstand, importeres.
 • Kun værdier, der er gyldige for den aktuelle version af protokollen, importeres.
 • Hvis værdier fra den gamle filversion afhænger af værdier i den nye filversion, kan softwaren også automatisk justere standardværdierne i den nye filversion, så de passer til deres afhængige værdier i den gamle filversion.

Følgende værdier er nye for denne version af softwaren, og de vil derfor ikke blive importeret fra den forrige version:

 • Protokolskabeloner:
  • Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint, SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
  • Alle elementer i boost-sektionen
  • For hvert OAR: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
  • Dose Grid Parameters: (tidligere kun i tilstanden Monte Carlo Statistical Dose Result Type)
 • Opsætningsskabeloner: Alle værdier vil blive importeret, hvis de afviger fra den nye skabelon, da der ikke er blevet tilføjet nogen nye elementer siden den forrige version.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04