Spine SRS

Innehållsförteckning

xBrainConverter-arbejdsgang for plansammenligninger

Trin

1.

Kopier xBrain-dataene til en udvalgt placering til gennemgang med Patient Selection (der henvises til Softwarebrugervejledning for Patient Data Manager).

xBrain-indholdet vil blive detekteret, og konvertering vil blive udført automatisk.

2.

Vælg de konverterede data.

Det konverterede indhold skal opfylde kravene til forudgående planlægning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan indholdet rettes i xBrain-applikationer eller i nogle tilfælde ved hjælp af Elements til forudgående planlægning.

3.

Start softwaren, og opret behandlingsplanen igen.

4.

Vælg RT QA Recalculation for at genberegne og eksportere planen.

5.

Indlæs den eksporterede plan i Dose Review til plansammenligning (f.eks. med den oprindelige plan oprettet i iPlan RT Dose).

Der henvises til de kliniske brugervejledninger til iPlan RT Image, iPlan RT Dose og PatXfer RT.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04