Ultrasound Navigation

Obsah

Pripojená sonda nie je kalibrovanáAk pripojíte sondu, ktorá nebola kalibrovaná:

• Stav je červený

• Zobrazí sa NOT CALIBRATED

Aby ste mohli pokračovať, aktivujte alebo zapojte jednu sondu uvedenú pod položkou Calibrated probes: (pozri vyššie).Výrobok č. 60919-68SK

Dátum vydania: 2019-09-11