Object Management Object Manipulation

Otvorenie Object Manipulation

Krok

1.

Vyberte pacienta alebo pridajte nového pacienta.

2.

V rámci príslušnej kategórie vyberte pracovný tok plánovania.

3.

Vyberte požadovanú množinu údajov pacienta a potom vyberte OK.

4.

Zobrazí sa zoznam rôznych aplikácií, v závislosti od vašej konfigurácie softvéru. Výberom Object Manipulation otvorte softvér.

Výrobok č. 60917-69SK

Dátum uverejnenia: 2018-11-22