Object Management Object Manipulation

Úprava objektů pomocí operací

Pozadí

Každou z následujících operací lze provést u existujícího objektu nebo u objektu, který byl upraven pomocí konturovacích funkcí.

Kontrola objektů

Citlivost nástrojů závisí na různých faktorech (např. na faktoru přiblížení). Takže pokud má být objekt použit v následných krocích léčby, vždy pečlivě zkontrolujte, že byl objekt správně upraven a je vhodný pro budoucí zamýšlený účel.

Dostupné operace

Tlačítko

Funkce

PopisCopy

Vytvoří kopii existujícího objektu.Union

Vytvoří nový objekt ze dvou či více sloučených objektů.Subtraction

Vytvoří nový objekt ze subtrakce jednoho či více objektů z druhého.Intersection

Vytvoří nový objekt z průsečíku dvou či více objektů.Margin

Zmenší nebo zvětší výsledek operace.Smooth

Vyhladí kontury výsledku operace.

Číslo výrobku: 60917-69CS

Dátum uverejnenia: 2019-10-24