Cranial SRS

Obsah

Začíname

Základné informácie

Aplikácia Cranial SRS patrí medzi RT Elements, ktoré umožňujú plánovanie liečby rádioterapiou. Každá aplikácia z RT Element bola vyvinutá na podporu plánovania liečby so špecifickými indikáciami.

Cranial SRS poskytuje plánovanie jednotlivých lézií pomocou optimalizácie Volumetrickej modulovanej oblúkovej terapie (VMAT) a tak umožňuje moduláciu dávok s polohou listov MLC, ako aj s dávkovým príkonom alebo rýchlosťou gantry. Predovšetkým však ponúka plánovanie liečby lézií na mozgu, ktoré benefitujú z dávkovej modulácie, ako napríklad veľké tumory blízko rizikových orgánov s komplexnou geometriou. Tieto indikácie zahŕňajú, okrem iného, vestibulárne schwannómy, hypofýzne adenómy, meningiómy a gliómy. Aplikácia Cranial SRS môže byť použitá aj na liečbu vaskulárnych anomálií, akými sú napríklad artériovenózne malformácie (AVM).

Importovanie údajov

Výrobok č. 60919-41SK

Dátum uverejnenia: 2019-02-28