Ako môžete identifikovať svoj produkt

V prípade hardvéru

Názov produktu nájdete na štítku zariadenia.

V prípade softvéru

Názov a verziu produktu Brainlab nájdete pomocou nasledujúceho postupu:

1. Kliknite alebo stlačte logo Brainlab v softvéri (vpravo dole).  Otvorí sa dialógové okno.

2. Z dialógového okna si poznačte názov a číslo verzie softvéru. Na nájdenie správnej používateľskej príručky budete potrebovať prvé dve číslice verzie.

3. Tieto údaje zadajte do vyhľadávacieho poľa na tejto lokalite.
Predvolene sa zobrazuje najnovšia verzia. Ak máte staršiu verziu softvéru, skontrolujte rozbaľovaciu ponuku a zistite, či je k dispozícii.