Ultrasound Navigation

Содержание

Версия программного обеспечения: 1.0

Opsætning af monitor og kamera

Før du begynderOpsætningen varierer afhængigt af det anvendte system og typen af det indgreb, der skal udføres. Følgende skal tages i betragtning:

  • Kameraet og monitoren må ikke være i vejen for kirurgen under indgrebet.
  • Kameraet skal have klart udsyn til referenceenheden og instrumenterne under proceduren, herunder alle registrerings- og navigationsprocedurer.
  • Placer kameraet korrekt, inden proceduren startes. Undgå større ændringer af kameraets placering under en procedure.
Art-nr.: 60919-68DA

Дата создания: 2019-09-11