Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Версия программного обеспечения: 1.0
Редакция: 1.1

Om Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Allmän information

Med Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan du jämföra effekterna av potentiella strålbehandlingsplaner för patienter med benigna tumörer. På det sättet kan du avgöra:

 • om strålbehandling är lämpligt för tumören, t.ex. när det gäller benigna skallbastumörer, eller

 • om du ska utföra operation för att göra strålbehandling möjligt.

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan utföras preoperativt eller interoperativt.

Säkerhetskommentarer

När du använder Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

 • Gör dig inte helt beroende av programvaran för att operera.

 • Kirurgiska risker har alltid högre prioritet än risker som indikeras av denna programvara.

 • Denna programvara visar inte var man resekerar tumörvolym. Det är enbart kirurgens beslut att definiera omfattningen av en subtotal tumörresektion utifrån sin kirurgiska expertis.

 • Eftersom Adaptive Hybrid Surgery Analysis inte skapar den slutgiltiga behandlingsplanen, och denna kan vara annorlunda, hotas inte patienten direkt av problematiska områden som syns i GUI, t.ex. dos-”hot spots”.

 • Programvaran visar endast risker som framträder från simulering av strålbehandling. Kirurgiska risker tas inte i beaktande i analystabellen för strålningsplan och måste tas med i kirurgens beslutsprocess.

 • Kontrollera noga om samma tumörobjekt är valt i alla program som används i ett arbetsflöde (t.ex. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation och Intraoperative Structure Update.

Varning

Patientdatauppsättningar

Datauppsättningar som används för att simulera en dosplan:

 • Måste innehålla hela huvudet.

 • Måste innehålla riskstrukturerna/objekten.

 • Måste vara av modalitet MR.

 • Får inte klippas vare sig längst upp eller på någon annan sida.

 • Får inte innehålla några vinklingar.

 • Får inte innehålla en lokaliseringsenhet.

 • Måste bestå av rent axiala bilder.

 • Måste innehålla patientbilder strikt i ryggläge.

Art. nr 60912-83SV

Дата публикации: 2015-11-05