Spine SRS

Cuprins

Ustawienia programu Physics Administration

Informacje ogólne

Ten rozdział omawia ustawienia programu Physics Administration w szczególny sposób odnoszące się do tworzenia planów leczenia VMAT, które można z powodzeniem zrealizować za pomocą akceleratora liniowego (tj. plany będą zaakceptowane do terapii przez konsolę akceleratora liniowego bez błędów i zrealizowane bez blokady lub wstrzymania wiązki). Dodatkowe informacje o pozostałych ustawieniach zawiera część Informacje ogólne w Instrukcji obsługi oprogramowania Physics Administration.

Wszystkie parametry zależą od możliwości akceleratora liniowego, a czasami również od systemu R&V, do którego jest podłączony. W związku z tym trudno jest określić ogólne wartości, a firma Brainlab nie może zagwarantować prawidłowości poniższych danych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem akceleratora liniowego.

Właściwości / parametry ogólne / parametry urządzenia

ParametrOpis
Dozwolone kąty kolimatora, dozwolone kąty stołu (lub pierścienia), dozwolone kąty gantry

Określa dozwolone zakresy kątów kolimatora, kąty stołu (lub pierścienia) i kąty gantry. Protokoły kliniczne zawierające kąty spoza tych zakresów są odrzucane w oprogramowaniu.

Minimalna i maksymalna prędkość gantry podczas podawania dawkiTypowa wartość minimalnej prędkości gantry podczas podawania dawki to 0,5 stopnia/s dla aparatów Varian lub Elekta oraz 0,3 stopni/s dla MHI Vero.

Prawidłowa wartość maksymalnej prędkości gantry jest szczególnie istotna w celu generowania możliwych do realizacji planów.

Obsługiwane odstępy punktów kontrolnych

Lista odstępów punktów kontrolnych obsługiwanych przez akcelerator liniowy. Oprogramowanie jest skonfigurowane tak, aby wykorzystywało odstęp 4 stopnie pomiędzy punktami kontrolnymi, jeśli to możliwe. Jeśli akcelerator liniowy nie obsługuje odstępu 4 stopnie, stosowana jest najbliższa wartość z listy obsługiwanych. Większość akceleratorów liniowych obsługuje odstęp 4 stopnie.

Możliwości dynamiczne
Określa możliwości akceleratora liniowego dotyczące modulacji mocy dawki i prędkości gantry. Prawidłowe ustawienia w tej części są szczególnie ważne w celu generowania możliwych do realizacji planów. Więcej informacji podano w rozdziale Modulacja dawki.

W przypadku aparatów obsługujących modulację prędkości gantry typowa wartość Maximum Gantry Speed Change jest równa 0,75 (stopnia/sek)/punkt kontrolny.

 • Brainlab Novalis classic należy stosować w ustawieniu „stałej mocy dawki” oraz „stałej prędkości gantry”. Należy użyć opcji Only Dose Rates From Dose Rate List.
 • MHI Vero należy stosować w ustawieniu „stałej mocy dawki” oraz „stałej prędkości gantry”. Należy użyć opcji Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
 • Starsze akceleratory liniowe Elekta należy stosować w ustawieniu „zmiennej mocy dawki” oraz „stałej prędkości gantry”. Należy użyć opcji Only Dose Rates From Dose Rate List.
 • Starsze akceleratory liniowe Varian należy stosować w ustawieniu „zmiennej mocy dawki” oraz „stałej prędkości gantry”. Należy użyć opcji Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.
 • Wszystkie pozostałe (nowsze) akceleratory liniowe należy stosować w ustawieniu „zmiennej mocy dawki” oraz „zmiennej prędkości gantry”. Należy użyć opcji Any Dose Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List.

Właściwości / MLC / ograniczenia MLC

Jeśli plany nie są możliwe do realizacji, najczęstszą przyczyną jest ruch listka przekraczający ograniczenia techniczne sterownika MLC. W związku z tym zmniejszenie wartości w tej części może ułatwić tworzenie możliwych do realizacji planów leczenia.

Istnieją trzy możliwe ograniczenia ruchu listków:

 1. Maksymalna prędkość listków: najważniejszym ograniczeniem jest maksymalna prędkość listków. Typową wartością w przypadku większości obsługiwanych urządzeń jest 25 mm/s. Jednak Brainlab Novalis classic ma ograniczenie do 10 mm/s, a Elekta Agility obsługuje 35 mm/s.

 2. Maksymalny przesuw listków na stopień gantry: ruch listków jest dodatkowo ograniczany odpowiednio do kąta gantry. Typowa wartość dla aparatów Varian lub Elekta to 5,5 mm/stopień, a typowa wartość dla MHI Vero to 4,4 mm/stopień.

 3. Maksymalny przesuw listków na jednostkę monitorową: dodatkowe ograniczenie przemieszczenia listka na dostarczoną jednostkę monitorową. Zwykle to ograniczenie nie jest konieczne dla aparatów Varian lub Elekta. Urządzenia MHI Vero wymagają ograniczenia równego 4,5 mm/MU.

[Energia/modalność] ustawione parametry / ustawienia akceleratora / moce dawki

Obsługiwane moce dawki

Określa wszystkie obsługiwane (znamionowe) moce dawki. W zależności od konfiguracji wybranej w możliwościach dynamicznych plany leczenia wykorzystują jedną lub więcej mocy dawki z listy lub moce dawki spomiędzy wartości minimalnej i maksymalnej na tej liście.

Większość akceleratorów liniowych firmy Varian obsługuje 100, 200, 300, 400, 500 oraz 600 MU/min w trybie Std i wyższe moce dawki w trybach SRS lub FFF.

Zalecane wartości w przypadku terapii VMAT urządzeniem MHI Vero to 200, 250, 300, 350 i 400 MU/min.

[Energia/modalność] ustawione parametry / ustawienia akceleratora / ograniczenia jednostek monitorowych i napromieniania

Są to dolne i górne wartości graniczne liczby jednostek monitorowych, które można dostarczyć na jeden łuk, a także na jeden stopień łuku.

Jeśli plan leczenia wymaga więcej jednostek monitorowych niż górna wartość graniczna w przypadku danego łuku, oprogramowanie dzieli łuk na wiele łuków. Wynikowe łuki są zwane częściami i muszą być napromieniane jeden po drugim.

Niektóre urządzenia obsługują technikę wysokiej dawki. Górne wartości graniczne w tym trybie można ustawić oddzielnie:

 • Maksymalna liczba jednostek monitorowych na każdy łuk: maksymalna liczba jednostek monitorowych na każdy łuk (część łuku). Łuk przekraczający to ograniczenie zostanie podzielony na części. Odpowiednią wartość można sprawdzić w dokumentacji akceleratora liniowego i/lub systemu R&V. Typowa wartość w przypadku starszych urządzeń wynosi 999 MU. Nowsze urządzenia mogą zazwyczaj dostarczać do 7200 MU w jednym łuku.

 • Minimalna liczba jednostek monitorowych na każdy stopień łuku: minimalna liczba jednostek monitorowych na każdy stopień łuku (część łuku). Typowa wartość dla aparatów Varian lub Elekta to 0,30 MU/stopień, a dla MHI Vero to 0,74 MU/stopień.

 • Maksymalna liczba jednostek monitorowych na każdy stopień łuku: maksymalna liczba jednostek monitorowych na każdy stopień łuku (część łuku). Łuk przekraczający to ograniczenie zostanie podzielony na części. Typowa wartość dla aparatów Varian lub Elekta to 20,00 MU/stopień, a dla MHI Vero to 22,20 MU/stopień.

Nr art.: 60919-40PL

Data publicării: 2019-10-24