SmartBrush

Spis treści

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

SmartBrush zapewnia narzędzia do konturowania mające na celu pomóc użytkownikowi w łatwiejszej wizualizacji struktur anatomicznych lub guzów.

Za pomocą SmartBrush można:

  • Interaktywnie wyznaczać cele
  • Usprawniać wielopłaszczyznowe wykrywanie objętości 3D
  • Rozszerzać kontury za pomocą kliknięcia myszką lub dotknięcia palcem
  • Jednocześnie rozważać wiele technik diagnostycznych podczas zakreślania

Wybór danych

Przed uruchomieniem SmartBrush należy wybrać pacjenta i żądane dane w Patient Selection. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Data Manager.

Wykrywanie anomalii

SmartBrush wykorzystuje wykrywanie anomalii, jeśli są obecne w systemie. To znaczy, że w ogólnym schemacie postępowania SmartBrush wyśrodkuje i powiększy wykrytą anomalię.

Nr art.: 60919-79PL

Data wydania: 2019-12-05