Smartbrush Angio

Wybór danych

Wybór pacjenta

Przebieg procedury

1.

Wybrać pacjenta w Patient Browser.

2.

Wybrać Select.

Wybór obrazówPrzebieg procedury

1.

Wybrać serię obrazów, która ma zostać użyta ①.
Obrazy wyświetlane są pod opcją Selected Data ②.

2.

Wybrać OK .

Wymagania dotyczące danych obrazowych

Smartbrush Angio wymaga danych serii obrazów zawierających szczegółowe informacje o strukturach naczyniowych. Obrazy takie jak TK lub MR są konturowane automatycznie.

Wybór danych wczytuje jedynie te dane serii obrazów, które są istotne dla procedury angiograficznej i pomija dane, które nie są istotne.

Odpowiednie dane to:

  • Serie obrazów 2D: Czołowe i boczne projekcje angiograficzne są konieczne do rejestracji/fuzji z seriami obrazów 3D. Informacje o przepływie dynamicznym są także wykorzystywane do wizualizacji i porównania z danymi anatomicznymi.

  • 3D MRI lub TK ze środkiem kontrastowym: Zwiększony kontrast jest konieczny, aby rozróżnić informacje o strukturach naczyniowych.

  • Vessel objects: Obiekty naczyniowe są automatycznie konturowane w oparciu o wybrane techniki 3D ze środkiem kontrastowym.

Segmentacja naczynia

Wybrana i wyróżniona seria obrazów (oznaczona pomarańczowym obrysem) wyzwala priorytet dla segmentacji naczynia.

Gdy wybrane zostaną różne techniki obrazowania, wyróżniona seria obrazów jest wykorzystywana do segmentacji naczynia jako pierwsza. Postęp segmentacji i seria obrazów są wyświetlone w obszarze informacji.

Definiowanie orientacji obrazuDo celów planowania angiograficznego wymagane są serie obrazów w projekcji czołowej i bocznej. Zwykle informacje o orientacji są podane w nagłówku pliku DICOM ①.

Jeśli skaner nie zapisuje orientacji, można zrobić to ręcznie:

Przebieg procedury

1.

Wybrać ikonę długopisu ④.

2.

Wybrać orientację obrazu spośród dostępnych opcji ③.

3.

Wybrać OK.

Usuwanie obrazów

Procedura
Wybrać X ②, aby usunąć serię obrazów z obszaru Selected Data.

Finalizowanie wyboru danych

Procedura

Po wybraniu danych nacisnąć Next.

Zapisywanie zmian

Podczas nawigowania poza wybór pacjenta oprogramowanie wyświetli monit w postaci następującego okna dialogowego.Opcje

Save

Zapisanie stworzonej zawartości i powrót do wyboru pacjenta.

Discard

Usunięcie całej stworzonej zawartości i powrót do wyboru pacjenta.
Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05