Smartbrush Angio

Zastosowanie

Zastosowanie

Smartbrush Angio to aplikacja do konturowania naczyniowych struktur anatomicznych i patologicznych na obrazach medycznych.

Docelowy użytkownik

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i/lub ich personelu.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie

Elektryczne systemy medyczne

Informacje dotyczące konfiguracji elektrycznych systemów medycznych podano w odpowiedniej Instrukcji obsługi systemu oraz Technicznej instrukcji obsługi.

Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05