Registration Software Spine Surface Matching

Kamera- och skärminställning

Överväganden vid inställningar

Artefakter orsakade av reflektioner, särskilt under registrering, kan orsaka felaktigheter. Säkerställ att ljuskällor eller kraftigt reflekterande föremål inte påverkar kamerans synfält.

Kameralasern kan störa annan infrarödbaserad operationsutrustning, t.ex. fjärrkontroller, pulsoximetrar eller IR-känsliga mikroskop.

Art. nr 60919-91SV

Data wydania: 2020-01-23