Registration Software Spine Surface Matching

Schemat postępowania dla dopasowania powierzchni

Krok

1.

Otworzyć aplikację Surface Matching Registration.

2.

Opcjonalnie: Dostosować próg kości według potrzeb.

3.

Zdefiniować poziom kręgu (trzy punkty).

4.

Pozyskać 20 punktów na kręgu.

5.

Zweryfikować rejestrację.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23