Registration Software Spine Surface Matching

Rejestracja za pomocą jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

Jednorazowy klips zdalnego sterowania umożliwia aktywną rejestrację pacjenta w połączeniu ze wskaźnikiem przedłużonym z ostrą końcówką. Więcej informacji na temat jednorazowego klipsa zdalnego sterowania podano w instrukcji obsługi instrumentu do zabiegów w chirurgii kręgosłupa i w chirurgii urazowej.Krok

1.

Trzymać końcówkę wskaźnika przy wskazanym punkcie orientacyjnym.

2.

Nacisnąć przycisk sterowania .

  • Jeśli końcówka porusza się podczas naciskania przycisku, punkt nie zostanie pozyskany.
  • W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozyskania.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23