Registration Software Spine Surface Matching

Sposób konfiguracji kamery i monitoraKonfiguracja systemu różni się w zależności od używanego systemu i rodzaju wykonywanego zabiegu.

Krok

1.

Kamerę i monitor należy ustawić, pamiętając o następujących kwestiach:

  • Należy wybrać taką pozycję kamery, która sprawdzi się przez cały czas trwania zabiegu (włącznie z późniejszą nawigacją).
  • Kamera i monitor nie mogą utrudniać pracy chirurgowi w trakcie zabiegu.
  • Należy unikać znacznego przesuwania kamery podczas zabiegu. Jeśli dojdzie do poruszenia kamery, należy ponownie zweryfikować dokładność.
  • Podczas całego zabiegu, w tym także podczas wszystkich procedur rejestracji i nawigacji, kamera musi mieć wyraźny widok na układ referencyjny. Aby zapewnić optymalny widok, kamera musi znajdować się mniej więcej 1,2–1,8 metra od pola operacyjnego.

2.

Podłączyć i włączyć system.

Patrz odpowiednia instrukcja obsługi systemu (np. Kick, Curve).

3.

Uruchomić oprogramowanie.

4.

Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla kamery.

W celu wskazania, czy układ referencyjny jest widoczny dla kamery, wyświetlany jest następujący widok:Jeśli układ nie jest widoczny, regulować odległość i kąt kamery, aż reprezentacja układu stanie się widoczna.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23