Registration Software Spine Surface Matching

Wybór innego zestawu obrazów

Opcjonalnie można wybrać inny zestaw obrazów spośród wczytanych danych.Krok

1.

Wybierz przycisk Data.

2.

Wybierz zestaw obrazów z listy SELECTED DATA.

Aby wczytać dodatkowe dane, wybierz MORE.

3.

Wybierz przycisk strzałki , aby kontynuować z użyciem wybranych danych pacjenta.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23