Registration Software Spine Surface Matching

Weryfikowanie dokładności rejestracji

Po skutecznej rejestracji należy wykonać wizualną kontrolę dokładności.Krok

1.

Zweryfikować dokładność, przykładając wskaźnik lub końcówkę instrumentu przynajmniej do następujących punktów orientacyjnych:

 1. Tył/przód:

  • Na tylnej części wyrostka kolczystego. Upewnić się, że weryfikacja jest wykonywana bezpośrednio na kości, nie na więzadle nadkolcowym.

  • W kilku lokalizacjach na kostnej powierzchni blaszki.

 2. Lewo/prawo:

  • Po lewej stronie wyrostka kolczystego w mniej więcej połowie wysokości, a następnie po prawej stronie.

  • W lewym i prawym stawie międzywyrostkowym (najlepiej w przestrzeni stawowej), jeśli jest dostępny.

 3. Dogłowowo/doogonowo:

  • Po głowowej stronie wyrostka kolczystego, a następnie po stronie ogonowej.

Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.

Podczas weryfikacji nie wywierać siły na wskaźnik ani instrument.

2.

Dla każdego punktu weryfikacji porównać położenie wskaźnika na ciele pacjenta z położeniem wyświetlanym w systemie nawigacyjnym.

3.

Alternatywnie dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik ostrożnie przy końcówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kierunki: tył/przód, lewo/prawo, dogłowowo/doogonowo) lub na zębie zacisku referencyjnego, jeśli jest dostępny.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23