Registration Software Spine Surface Matching

Definiowanie poziomu i pozyskiwanie punktów

Informacje ogólne

Odpowiedni poziom kręgu można zdefiniować, identyfikując trzy punkty orientacyjne, a następnie pozyskując 20 punktów w obszarze zainteresowania.

Punkty orientacyjne należy jak najbardziej precyzyjnie zdefiniować na obrazie. Im lepsze dopasowanie, tym lepsza precyzja rejestracji.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23