Registration Software Spine Surface Matching

Wykrywanie zamiany stron lewej/prawej

W przypadku przypadkowej zamiany lewej i prawej blaszki podczas definiowania poziomu otwarte zostaje okno dialogowe Left / Right Swap.Krok

1.

Przesunąć przycisk na Left / Right lub Right / Left według potrzeb.

2.

Zweryfikować orientację modelu kości, umieszczając wskaźnik na anatomicznych punktach orientacyjnych i sprawdzając, że położenie wskaźnika w oprogramowaniu odpowiada rzeczywistemu położeniu na ciele pacjenta.

3.

Nacisnąć przycisk Accept.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23