Registration Software Spine Surface Matching

Funkcje nawigacji i wyświetlania

Podstawowe funkcje nawigacji

PrzyciskFunkcja


Wyświetla listę alertów, jeśli oprogramowanie wykryje jakiekolwiek problemy wymagające uwagi użytkownika.


Wyświetla dostępne zestawy obrazów.


Cofa użytkownika do Content Manager, gdzie można wybrać nową aplikację lub zamknąć oprogramowanie.


Otwiera aplikację kamery, aby wyświetlić układy referencyjne, wskaźniki lub instrumenty w polu widzenia kamery.


Wykonuje zrzut ekranu aktualnego widoku. Zrzut ekranu jest automatycznie zapisywany z danymi pacjenta.

Funkcje wyświetlania

PrzyciskFunkcjaOpis


Powiększenie lub pomniejszenie przekroju

Nacisnąć symbole i lub przeciągnąć suwak:

  • W lewo, aby pomniejszyć
  • W prawo, aby powiększyć
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23