Registration Software Spine Surface Matching

Używanie systemu

Przeznaczenie i wskazania dotyczące użytkowania / zamierzonego zastosowania docelowego

Spine & Trauma Navigation System jest przeznaczony do stosowania jako śródoperacyjny system lokalizacji obrazowej umożliwiający wykonywanie zabiegów minimalnie inwazyjnych. Łączy podręczną sondę wykrywaną przez system czujników – markerów pasywnych – z przestrzenią obrazową wirtualnego komputera na przedoperacyjnych i śródoperacyjnych danych obrazowych 3D pacjenta.

Spine & Trauma Navigation System pozwala na wspomaganą komputerowo nawigację medycznych danych obrazowych, które mogą być pozyskiwane przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie za pomocą odpowiedniego systemu pozyskiwania obrazów. Oprogramowanie pozwala na planowanie wielkości implantu oraz nawigację w obrębie sztywnych struktur kostnych za pomocą wstępnie skalibrowanych i dodatkowo indywidualnie kalibrowanych narzędzi chirurgicznych.

System jest wskazany w przypadku wszelkich stanów chorobowych, w których właściwe może być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, MR, obraz fluoroskopowy 2D oraz rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D) i/lub modelu anatomii opartego na danych obrazowych.

Znane przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazań związanych z użytkowaniem tego wyrobu.

Miejsce zastosowania

Zadania związane z planowaniem powinny być wykonywane w gabinecie lub na sali operacyjnej.

Zadania związane z nawigacją powinny być wykonywane na sali operacyjnej / na bloku operacyjnym.

Profile użytkownika

Neurochirurdzy, chirurdzy ortopedzi, chirurdzy zajmujący się zabiegami w obrębie kręgosłupa oraz chirurdzy specjalizujący się w chirurgii urazowej bądź ich asystenci, dysponujący systemem do pozyskiwania obrazów 3D (takim jak TK lub ramię C 3D) lub wykorzystujący pozyskane przed operacją dane obrazowe TK / podobne do TK (i potencjalnie powiązane za pomocą fuzji dane MR) w połączeniu z systemem do nawigacji firmy Brainlab.

Populacja pacjentów

Populacja pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w przypadku których właściwe może być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D).

Korzyści kliniczne

Spine & Trauma Navigation System zapewnia następujące korzyści:

  • Wyższa dokładność umieszczania śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi

  • Zmniejszona dawka promieniowania dla personelu na sali operacyjnej w porównaniu z technikami konwencjonalnymi

  • Niższa częstotliwość występowania powikłań (śródoperacyjnych i pooperacyjnych) związanych z nieprawidłowym umieszczeniem śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi

  • Redukcja lub eliminacja konieczności ponownego sprowadzenia pacjenta na blok operacyjny w celu wykonania zabiegu rewizyjnego

Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

Przestroga

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23