Registration Software Spine Surface Matching

Próg kości i kadrowanie

Informacje na temat progu kości

Próg kości to wartość, powyżej której oprogramowanie określa obiekt na skanach jako kość, nie tkankę.

Jeśli próg kości jest ustawiony prawidłowo, tkanka nie jest widoczna, a powierzchnia kości na obrazach jest gładka i lita, zwłaszcza w obszarach pozyskiwania punktów rejestracyjnych. Jeśli próg jest zbyt niski lub zbyt wysoki, wystąpi niezgodność w układzie współrzędnych pomiędzy prawdziwą kością a (widoczną) nawigowaną kością, co doprowadzi do nieprecyzyjnej rejestracji pacjenta.

Przestroga

Precyzyjna regulacja progu kości

Należy maksymalnie dostosować próg, upewniając się, że widoczna jest głównie kość i jak najmniejsza ilość tkanki. Rejestrację można przeprowadzić wyłącznie, jeśli powierzchnia kości jest wyraźnie widoczna.

Przestroga
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23