Registration Software Spine Surface Matching

Sposób ustawiania progu kościKrok

1.

Wybrać przycisk Threshold na pasku narzędzi.

2.

Użyć suwaka, aby zwiększyć/zmniejszyć próg kości.

3.

Wybrać Accept, aby kontynuować.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23