Registration Software Spine Surface Matching

Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy używać z zachowaniem ostrożności.

Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:

  • dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
  • zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.
Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23