Registration Software Spine Surface Matching

Wyświetlacz kameryWybrać pozycję Camera w celu otwarcia widoku reprezentacji układu.

Nr

Opis

Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery. Optymalna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie markery sferyczne znajdują się wewnątrz niebieskiego korytarza.

Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

Przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery (o ile są dostępne).

Wykorzystywany do środkowania kamery.

Nr art.: 60919-91PL

Data wydania: 2020-01-23