Registration Software Spine Surface Matching

Spis treści

Настройка на камерата и монитора

Съображения за организацията

Артефактите, причинени от отражения, особено по време на регистрация, може да предизвикат неточности. Уверете се, че светлинни източници или високоотразителни елементи не засягат зрителното поле на камерата.

Лазерът на камерата може да засегне друго инфрачервено-базирано оборудване за ОЗ, като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-чувствителни микроскопи.

Арт. №: 60919-91BG

Data wydania: 2020-01-23