Cranial SRS

Spis treści

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Cranial SRS należy do rodziny aplikacji RT Elements umożliwiających planowanie leczenia do celów radioterapii. Każda aplikacja RT Element została stworzona, aby ułatwiać planowanie leczenia w określonych wskazaniach.

Cranial SRS umożliwia planowanie pojedynczej zmiany z wykorzystaniem optymalizacji terapii VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), co pozwala na modulację dawki za pomocą zarówno położeń listków kolimatora MLC, jak i mocy dawki lub szybkości gantry. W szczególności umożliwia planowanie zmian w mózgu, w przypadku których korzystne jest modulowanie dawki, takich jak na przykład duże guzy w pobliżu narządów krytycznych o skomplikowanej budowie geometrycznej. Te wskazania obejmują między innymi schwannomę nerwu przedsionkowo-ślimakowego, gruczolaki przysadki, oponiaki i glejaki. Cranial SRS może być też stosowany do leczenia anomalii naczyniowych, takich jak naczyniaki tętniczo-żylne (AVM).

Dostępne schematy postępowania

Dostęp do Cranial SRS można uzyskać przez dwa kliniczne schematy postępowania w specjalnych aplikacjach do planowania leczenia RT Planning:

  • Cranial
  • Cranial Vascular

Importowanie danych

Nr art.: 60919-94PL

Data wydania: 2020-03-31