Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Spis treści

Wyróżnianie rozmycia dawki

Krok

Aby wyróżnić rozmycie dawki i linię izodozy odpowiadającą określonej wartości dawki, umieść kursor myszy nad tą wartością w legendzie .

Nr art.: 60919-43PL

Data publikacji: 2020-06-04